Priser


 

Priserne for at gå på Fussingø-Egnens Friskole:

Skolepenge per måned (11 måneder om året. Juli er betalingsfri).

  1. barn  2. barn(1)  3. barn eller flere (2) 
Bh. kl. – 3. kl. inkl. frugt                                                      1.163 kr.                                                        674 kr.  Gratis
4. kl.- 8. kl. inkl. frugt 1.735 kr. 1.006 kr. Gratis
Fritidsordning 0. – 3. kl. 938 kr. 938 kr. 938 kr.
Friklub 4. – 8. kl. 60 kr. 60 kr. 60 kr.
Frugt med i prisen (54 kr.) (54 kr.) (54 kr.)
Madordning 3/5 dg 366/584 kr. 366/584 kr. 366/584 kr.
Bus 210 kr. 210 kr. Gratis

(1)Der giver en søskenderabat på 42% af normalprisen for det yngste barn.
(2)Der giver en søskenderabat på 42% af normalprisen for det midterste barn og 100% af normalprisen for det yngste barn.
(3)Der opkræves maks. 380 kr. for bus pr. familie. Forældrebetaling er den samme for både rutebil (nr. 62) og skolebus.
(4)Frugt er obligatorisk og er med i skoleprisen
(5)Madordning er valgfrit.
(6)Bus er et tilvalg.

FRIPLADS:

Man kan søge om fripladsstøtte på baggrund af husstandens årsindtægt.
Der søges gennem Fussingø-Egnens Friskole i et centralt statsligt fordelingssekretariat.
Ansøgningsskema kan afhentes på kontoret ved skolestart.
Når vi kender det reelle tilskud fra fordelingssekretariatet, vil forældrene få besked og skolepengene blive reguleret tilsvarende.
Læs mere om støtten på  www.fordelingssekretariatet.dk

Prisen i Fussingø-Egnens børnehave er pr. måned:

 1. barn  2. barn  3. barn
Heltidsplads børnehave 2.938 kr. 1. 469 kr. Gratis
Frugt (47 kr.) (47 kr.) (47 kr.)

 Der betales for 11 måneder om året. Juli er betalingsfri.

Prisen er inkluderet mad og frugt.

Prisen i vores Fussingø-Egnens vuggestue er:

 1. barn  2. barn  3. barn
Heltidsplads/vuggestue 4.238 kr. 2.119 kr. Gratis
Frugt (47 kr.) (47 kr.) (47 kr.)

Der betales for 11 måneder om året. Juli er betalingsfri.

Prisen er inkluderet mad og frugt.