Priser


 

Priserne for at gå på Fussingø-Egnens Friskole:

Skolepenge

                                                            1. barn                2. barn

Bh.kl. – 3. kl.                                        850 kr.                 467 kr.

4. kl. –  8. kl.                                       1300 kr.            715 kr.

3. barn og efterfølgende er gratis. Det er for yngste barn/børn, hvor vi opkræver reduceret skolepenge

Hertil skal lægges en betaling på 45 kroner pr. barn til frugt hver måned. Det er obligatorisk at være med i frugtordningen.

Madordningen koster 280 kr. om måneden og det er et tilvalg. Madordningen dækker 3 dage om ugen (mandag, onsdag og fredag), hvor eleverne får varmt mad. Tirsdag og torsdag skal eleverne medbringe madpakke.

Tilvalg af buskørsel 165 kr. om måneden. For en familie koster det max. 330 kr. om måneden for buskørsel og det er samme udgift om man bruger Rute 62 eller skolebussen.

Fritidsordning

Prisen for vores fritidsordning er 750 kroner om måneden. 

Fritteren er for 0.-3. klasse

FRIPLADS:

Man kan søge om fripladsstøtte på baggrund af husstandens årsindtægt.
Der søges gennem Fussingø-Egnens Friskole i et centralt statlig fordelingssekretariat.
Friskolen får derved nogle midler til fordeling blandt ansøgerne.
Ansøgningsskema kan afhentes på kontoret ved skolestart.
Når vi kender det reelle tilskud fra fordelingssekretariatet, vil forældrene få besked og skolepengene blive reguleret tilsvarende.
Læs mere om støtten på www.fordelingssekretariatet.dk

Prisen i Fussingø-Egnens børnehave er:

                                                           1. barn                2. barn

Heltidsplads                                      2040 kr.                1020 kr.

3. barn og efterfølgende er gratis.

Hertil skal lægges en betaling på 45 kroner pr. barn til frugt hver måned. Det er obligatorisk at være med i frugtordningen.

(Prisen er inklusiv mad)

Prisen i vores Fussingø-Egnens vuggestue er:

                                                           1. barn                2. barn

Heltidsplads                                     2665 kr.               1333 kr.

3. barn og efterfølgende er gratis.

(Prisen er inklusiv mad og frugt).