Priser


 

Priserne for at gå på Fussingø-Egnens Friskole:

Skolepenge per måned (11 måneder om året. Juli er betalingsfri).

                                                            1. barn                2. barn

Bh.kl. – 3. kl.                                     1045 kr.                606 kr.

4. kl. –  8. kl.                                      1595 kr.                904 kr.

Alle priser er inklusiv 52,- kr til frugtordning.
3. barn og efterfølgende er gratis (på nær betaling for frugt). Det er for yngste barn/børn, vi opkræver reduceret skolepenge.

Madordningen med frokost alle ugens hverdage koster 556 kr. om måneden.
Madordningen med frokost 3 dage om ugen 349 kr. om måneden.
Madordningen er et frivilligt tilvalg.

Tilvalg af buskørsel koster 200 kr. om måneden. For en familie koster det max. 400 kr. om måneden for buskørsel, og det er samme udgift om man bruger Rute 62 eller skolebussen.

Fritidsordning og Friklub

Prisen for vores fritidsordning er 861 kroner om måneden.

Fritteren er for 0.-3. klasse. Fritteren er et tilvalg.

Friklubben er for 4.-8. klasse og koster 53,- om måneden. I Friklubben kan der også læses lektier. Vi har valgt at gøre betalingen til Friklubben solidarisk, så alle betaler for at understøtte, at særligt lektiehjælpen kan være for alle.

 

FRIPLADS:

Man kan søge om fripladsstøtte på baggrund af husstandens årsindtægt.
Der søges gennem Fussingø-Egnens Friskole i et centralt statsligt fordelingssekretariat.
Ansøgningsskema kan afhentes på kontoret ved skolestart.
Når vi kender det reelle tilskud fra fordelingssekretariatet, vil forældrene få besked og skolepengene blive reguleret tilsvarende.
Læs mere om støtten på www.fordelingssekretariatet.dk
 
 

 

Prisen i Fussingø-Egnens børnehave er per måned:

                                                           1. barn                2. barn

Heltidsplads                                   2.798 kr.             1.399 kr.

Der betales for 11 måneder om året. Juli er betalingsfri.

Prisen er inklusiv frugtordning på 47,- per måned.
3. barn og efterfølgende er gratis.
Prisen er inklusiv madordning

 

Prisen i vores Fussingø-Egnens vuggestue er:

                                                           1. barn                2. barn

Heltidsplads                                  3.852 kr.             1.926 kr.

Der betales for 11 måneder om året. Juli er betalingsfri.

Prisen er inklusiv mad og frugt
3. barn og efterfølgende er gratis.

 

Prisen for madordning:

 

 

Det er muligt at tilmelde sig 3 (tirsdag, onsdag og torsdag) eller 5 dage om ugen.

3 dage om ugen koster 349,- pr. mdr.

5 dage om ugen koster 556,- pr. mdr.    

Der er ikke søskenderabat på madordning.