fbpx

Priser


 

Priserne for at gå på Fussingø-Egnens Friskole:

Skolepenge per måned (11 måneder om året. Juli er betalingsfri).

                                                            1. barn                2. barn

Bh.kl. – 3. kl.                                        995 kr.                 577 kr.

4. kl. –  8. kl.                                       1485 kr.                861 kr.

Alle priser er inklusiv 50,- kr til frugtordning.
3. barn og efterfølgende er gratis (på nær betaling for frugt). Det er for yngste barn/børn, vi opkræver reduceret skolepenge.

Madordningen med frokost alle ugens hverdage koster 480 kr. om måneden.
Madordningen med frokost mandag, onsdag og fredag koster 290 kr. om måneden.
Madordningen er et frivilligt tilvalg.

Tilvalg af buskørsel koster 190 kr. om måneden. For en familie koster det max. 380 kr. om måneden for buskørsel, og det er samme udgift om man bruger Rute 62 eller skolebussen.

Fritidsordning og Friklub

Prisen for vores fritidsordning er 820 kroner om måneden. 

Fritteren er for 0.-3. klasse. Fritteren er et tilvalg.

Friklubben er for 4.-8. klasse og koster 50,- om måneden. I Friklubben kan der også læses lektier. Vi har valgt at gøre betalingen til Friklubben solidarisk, så alle betaler for at understøtte, at særligt lektiehjælpen kan være for alle.

 

FRIPLADS:

Man kan søge om fripladsstøtte på baggrund af husstandens årsindtægt.
Der søges gennem Fussingø-Egnens Friskole i et centralt statsligt fordelingssekretariat.
Ansøgningsskema kan afhentes på kontoret ved skolestart.
Når vi kender det reelle tilskud fra fordelingssekretariatet, vil forældrene få besked og skolepengene blive reguleret tilsvarende.
Læs mere om støtten på www.fordelingssekretariatet.dk
 
 

 

Prisen i Fussingø-Egnens børnehave er per måned:

                                                           1. barn                2. barn

Heltidsplads                                      2222 kr.                1111 kr.

Der betales for 11 måneder om året. Juli er betalingsfri.

Prisen er inklusiv frugtordning på 45,- per måned.
3. barn og efterfølgende er gratis.
Prisen er inklusiv mad

 

Prisen i vores Fussingø-Egnens vuggestue er:

                                                           1. barn                2. barn

Heltidsplads                                     2990 kr.               1495 kr.

Der betales for 11 måneder om året. Juli er betalingsfri.

Prisen er inklusiv mad og frugt
3. barn og efterfølgende er gratis.