Bestyrelsen


 

Merete Rousing Glob

Merete Rousing Glob

Formand

Lidt om Merete:

Forælder til Oliver i 6. klasse og Smilla i 4. klasse. Gift med Søren Rousing Glob. Bonusmor til to voksne børn, Marie og Jonathan.

Bor ved Svejstrup. Medlem af bestyrelsen siden 2014. Næstformand 2014-2016. Deltagende suppleant 2013-2014.

Til daglig arbejder jeg i den århusianske energihandelsvirksomhed, Danske Commodities, hvor jeg har ansvaret for koncernens skatte og momsmæssige forhold i såvel Danmark som en række europæiske lande. Jeg er uddannet revisor og har arbejdet i et revisionsfirma i 5 år. Derudover har jeg mere end 10 års erfaring som controller i økonomifunktioner i forskellige virksomheder.

Jeg har i flere år været aktiv i bestyrelsesarbejde bl.a. i forældrebestyrelse og personaleforeninger, fordi jeg gerne vil hjælpe med at løfte denne vigtige opgave. Jeg kan også på den måde bidrage til fællesskabet.

Jane Dichmann

Jane Dichmann

Næstformand

Lidt om Jane:

Jeg er mor til Noa i 5/6 klasse og er i gang med mit fjerde år i bestyrelsen.

I det daglige læser jeg til lærer på VIA University College i Århus, fordi jeg trængte til nye udfordringer, og synes at 25 år i IT branchen var nok.

Det er fedt at være i den frie skole, hvor man som forældre aktivt er med til at påvirke den retning skolen sætter, og hvor vi som forældre har stor indflydelse på vore egne børns hverdag. Desuden sætter jeg stor pris på fællesskabet og de værdier, der er skolens fundament.

Susanne Jørgensen

Susanne Jørgensen

Kasserer

Lidt om Susanne:

Jeg hedder Sanne og er kasserer i bestyrelsen. Jeg er mor til Maja i 5. klasse, samt Laura og Emilie, som er gået ud af skolen.

Jeg er gift med Flemming, og vi bor på en landejendom ved Nørbæk.

Til dagligt arbejder jeg med økonomi og regnskab.

Mikkel Petersen

Mikkel Petersen

Bestyrelsesmedlem

Lidt om Mikkel:

Information på vej.

Per Justensen

Suppleant

Lidt om Per:

Jeg hedder Per Justesen. Jeg er 44 år og gift med Pernille. Sammen har vi Robert på snart 8 år og Nete på 10 år, der begge går på skolen. Vi bor lige ved siden af skolen, så derfor har valget om at delagtiggøre vores familie i skolen, været et naturligt valg vi er glade for. Til dagligt arbejder jeg som kørende servicetekniker for Grundfos på flere produkter. I min fritid spiller jeg musik, sejler, og nyder at komme i naturen med familien, samt at rode lidt i haven. 

Heidi Fonnesbek

Bestyrelsesmedlem

Lidt om Heidi:

Jeg bor i Sønderbæk på 14. år.  Jeg er gift med Claus, og sammen har vi Sofie fra 2006 og Emil fra 2011.  Sofie går på specialskole, og Emil går i ½ på Fusfri. Sofie var med blandt de første børn, som startede, da vi byggede vuggestuen og børnehaven. Hendes vanskeligheder var dog for store til, at hun kunne fortsætte. Emil startede på Fusfri da han skulle starte i børnehave.

Jeg meldte mig til bestyrelsen i 2018 fordi jeg håber at kunne bidrage til, at vi sammen skaber en god ramme for trivsel og læring for vores skønne unger.

Jeg er uddannet pædagog og arbejder på en specialskole  for børn med vidtgående vanskeligheder  i Randers. Jeg har mange års erfaring i det pædagogiske felt, samt at være mor til et barn med handicap. Dette har lært mig at tingene ikke er sort/hvide eller enten/eller. Men kan være i mange farver og være både/og,- og har gjort mig til det menneske jeg er idag.

Jeg har nogle nøglebegreber, der især interesserer mig og som jeg tror, jeg godt kan bruge i mit virke i bestyrelsen:

  • Dynamikken mellem individet og fællesskab
  • Relationen og motivationen som bærende elementer i vores kultur
  • Den fysiske ramme som en medspiller i pædagogikken
  • Plads til forskellighed

 

Malene Myrhøj Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Lidt om Malene:

Jeg hedder Malene, er gift med Kim og sammen har vi Oscar og Victor, som går på Fusfri.

Vi er “tilflytter-familie” og har været en del af Fusfri siden december 2017. Til dagligt arbejder jeg som vejleder og underviser på KUU, på en produktionsskole i Randers. Jeg har tidligere været bestyrelsesformand i Dagtilbud Nordvest, hvor jeg var sparringspartner for dagtilbudslederen, fungerede som mødeleder og deltog i beslutningsprocesser, som havde betydning og effekt for 10 dagtilbud i lokalområdet.

Det er min erfaring som MOR, underviser og tidligere bestyrelsesformand, jeg kan bidrage med i Fusfri bestyrelsen – jeg tænker kreativt og er handlings orienteret, og jeg håber jeg kan bidrage konstruktivt i bestyrelsesarbejdet, så både børn, personale, ledelse og forældre har de allerbedste rammer for en fantastisk skole.

Allan Kousted

Allan Kousted

Suppleant

Lidt om Allan:

Jeg hedder Allan og er gift med Dorte. Vi har to dejlige børn; Thomas og Emma som begge går på Fusfri.

Mit fokus er at støtte op om en fantastisk institution og vil gerne bidrage til at bestyrelsen kan sikre de bedste rammer for såvel faglig som social udfoldelse skabt af et passioneret personale og engagerede forældre.

I bestyrelsen deltager også:

Kenneth Degnbol, leder af skole, børnehave og vuggestue

Karina Faurschou, souschef

Christian Kofoed, afdelingsleder

Forældreråd for børnehave og vuggestue


 

Louise Wesley Nyvang

Louise Wesley Nyvang

Formand

Lidt om Louise:

Jeg er formand for børnehavens forældrebestyrelse.
Jeg har sammen med Lasse – Lærke på 9 år, Lucas i 0 klasse, og Ludvig i vuggestuen.
Jeg bor i Læsten, og jeg arbejder som it-projektleder ved DXC.Technology.
Vi har siden 2009 haft børn i institutionerne på Fussingøegnens Friskole, Børnehave og Vuggestue, hvilket er et fantastisk miljø for vores børn. Dette vil jeg gerne være med til at videreudvikle og støtte op om, så både børn og voksne får de bedste betingelser for at lære, udvikle og udfolde sig.

Marlene Munk Andersson

Marlene Munk Andersson

Suppleant

Lidt om Marlene:

Jeg hedder Marlene og er gift med Søren, sammen har vi Mathilde A. i børnehaven og Nicoline A. på skolen. Vi bor på et lille landsted mellem Sønderbæk og Over Fussing.

Til dagligt arbejder jeg som socialog sundhedsassistent i hjemmeplejen i Randers Kommune.

Jeg har været med på “vores” sted helt fra starten, hvor Nicoline startede i vuggestuen, da den åbnede.

Året efter i 2009 blev jeg var valgt ind i bestyrelsen for første gang og har siddet der lige siden, jeg har alle årene syntes, det har været en spændende måde og få indsigt og medindflydelse på, at præge netop “vores” sted i Vuggestuen og Børnehaven.

Ved generalforsamling i marts måned kom jeg igen med i bestyrelsen.

Cecilie Kidmose

Bestyrelsesmedlem

Lidt om Cecilie:

Jeg hedder Cecilie og er medlem af forældrerådet i børnehaven. Jeg bor her i Sønderbæk sammen med min mand Jess, sammen har vi Naja i børnehaven og Thea i skolen. Jeg er uddannet syerske men arbejder i Randers i en børnetøjsforretning.

Bestyrelses arbejdet for mig er helt klart fællesskabet, det er spændende at få et større indblik i mine børns hverdag, personalet og forældre som vi deler dette skønne sted med. Og at jeg kan være med til at gør en forskel.

Jakob Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Lidt om Jakob: