Målsætning for vuggestuen

I fussingø-egnens vuggestue og børnehave ønsker vi at skabe et fundament hvor børnene oplever udvikling og mestring af eget liv. Vi ønsker at skabe et rummeligt, trygt og tillidsfuldt børneliv, med fokus på den gode trivsel og det forpligtende fællesskab.

  • Meningsfuldhed: Vi ønsker at børnenes hverdag giver mening. Vi tager derfor udgangspunkt i børnenes her og nu oplevelser, og afsæt i det, som børnene i den givende situation er optaget af.
  • Forudsigelighed: Det giver tryghed for børn at vide hvad de skal. Vores dagligdag er derfor struktureret hvilket medfører at børnene oplever genkendelighed, overskuelighed og forståelse af sammenhæng. Forudsigelighed giver ligeledes barnet overblik i hverdagen samt energi til læring.
  • Delagtighed: Vi giver børnene redskaber til at agere i et demokratisk samfund og blandt andet ved at lære dem forhandling og dialog. Vi vægter børnenes medbestemmelse samt deres deltagelse i fællesskabets aktiviteter og beslutninger. Vi prioriterer vores fællesskab, som blandt andet morgensamling og spisesituationerne på alle stuer symboliserer. I fællesskabet lærer børnene eksempelvis at lytte til samt se hinanden, og sig selv.

Ovenstående målsætninger tror vi på, giver livsdugelige, robuste og hele mennesker.

Læreplan

Læs læreplanerne for Fussingø-Egnens Vuggestue i pdf filen HER