Dagligdagen i vuggestuen

Fælles morgen for vuggestuen og børnehaven

Vuggestue og børnehave åbner kl. 6.30.

Børnene møder alle i børnehaven,

hvor vi står klar med morgenmad indtil kl. 7.30.

Kl. 7.30 går vuggestuebørnene ind i vuggestuen.

Dagsrytme for vuggestuebørnene

Vi vægter, at morgenen i vuggestuen giver en god start på dagen. Der er bl.a. mulighed for at hygge med en bog, lege eller deltage i en af de små aktiviteter, som de voksne sætter i gang. Kl. 8 fordeler børn og voksne sig som oftest i de to vuggestuegrupper, for at sikre børnene en rolig og overskuelig morgenstund.

Kl. 9 er der frugt, og derefter er der samling. Vi snakker bl.a. lidt om dagen, synger fagtesange, laver rim og remser. Vi hører en god fortælling. Børnene får lov til at fortælle. Vi vil gerne lære børnene, at de er en del af noget større, at de er en del af fællesskabet.

Kl. 9.30-10.30 har vi forskellige aktiviteter. To dage om ugen er vi aldersopdelt i grupper: Den ene dag er de ældste i hallen og laver forskellige sanglege, boldlege, motorikbaner og meget mere. De yngste laver ”tumlastik” på stuen, hvor hele kroppen bliver udfordret gennem sansemotoriske lege. Den anden dag er de ældste  i skolens musiklokale og har musik med skolens musiklærer, og de yngste laver musik i vuggestuens trygge lokaler. Vi har også en turdag, og de sidste to dage tilrettelægger vi ud fra, hvad vi oplever, gruppen er optaget af, og det enkelte barn har brug for.

Desuden tilstræber vi hver dag at komme ud at lege, enten om formiddagen eller eftermiddagen.

Kl. 10.30 spiser vi sammen. Det er vigtigt for os at skabe et rum, hvor der er ro og tid til at nyde sin mad, få en god snak og lade roen falder over en, inden middagsluren.

Alle vuggestuebørn har brug for en middagssøvn – og nogle har også brug for en formiddagssøvn eller en eftermiddagssøvn. Vi vægter, at børnene skal mulighed for at sove, når de er trætte, og vi gør alt, hvad vi kan, for at de kan følge deres egen rytme.

Om eftermiddagen er der tid til leg og hygge, enten ude eller inde.

Fra kl. 13.30, og efterhånden som børnene vågner, får de brød, som vi har bagt om morgenen.

Når vejret tillader det, er vi ude indtil lukketid.