Undervisningen på Fussingø-Egnens Friskole

 

På Fussingø-Egnens Friskole følger vi undervisningsministeriets læseplaner. De kan for hvert enkelt fag og klassetrin læses her.

 

Timetal

Vi lægger os op ad folkeskolens minimumstimetal. Derudover får de kreative fag et særligt løft i drama- og projektuger, ligesom naturvidenskab får en særlig opmærksomhed i de store klasser med blandt andet naturvidenskabsugen.
I de små klasser betoner vi bevægelse. Der er således i 3.-4. klasse hver dag lagt et bånd ind med tyve minutters fysisk aktivitet om formiddagen, mens eleverne i 0.-2. har et ekstra bevægelsesfag, der hedder Leg og Læring. Alle elever har naturligvis også idræt i skemaet.
Fra 5. klasse kan eleverne vælge valgfag, der giver eleven mulighed for at tone skemaet i en særlig retning.  

 

Fag

Fagene hedder i nogle tilfælde noget andet end i folkeskolen. For eksempel slår vi fra 0.- til 6. klasse samfundsmæssige og naturvidenskabelige fag (undtaget matematik) sammen i faget vidensfag. Med to lærere på fagene kan vi få forskellige fag og vinkler i spil i samme time og på den måde skabe en større forståelse af sammenhæng mellem for eksempel historie og geografi eller biologi og fysik.  

 

Dagligdag

Morgensang kl. 8.30 er vores fælles start på dagen. Vi synger fællessang, fordi det er sundt for krop og sind og en væsentlig tradition i de frie skoler. Der på fortæller læreren på skift om noget, de synes er vigtigt. Her er vi ikke bundet af lærerplaner – det er lysten og engagementet, der forpligter os. Vi giver meddelelser og synger fødselsdagssang.
Alle klasser begynder timerne med et læsekvarter. I de store klasser kan der også læses på engelsk.
Mange af dagene fortsætter vi med Zoom ind. Timen blander dansk og matematik. Læreren sætter ind der, hvor der er særlige individuelle behov. Hvis en gruppe elever har særligt svært ved procentregning får de et løft, mens andre måske samtidigt træner grammatik, hvis det er deres udfordring.
Herefter er der normale fagtimer af typisk 1,5 times varighed efterfulgt af frikvarter.
I frikvartererne kan eleverne have tjanser at tage sig af. Vi vil gerne opdrage eleverne til medansvar for vores fælles sted, så der tømmes skraldespande, vaskes op efter frokost og ryddes op i klasselokaler.
Ugen slutter med et fag, vi kalder Krea. Her blandes eleverne fra 0.-6. klasse på hold med elever fra de andre klasser. Vi vil gerne, at skolen er et fællesskab mellem alle – også på tværs af klasser. I Krea følger et hold det samme værksted i 5-6 uger, før der rokeres til et nyt værksted.
Efter Krea mødes vi til Fælles farvel. Her slutter vi ugen, som dagene begynder, med fællessang. Efter 2-3 sange stiller vi os alle i en stor rundkreds og ønsker hinanden en god weekend.

Forældre er altid velkommen på Fusfri. Der er ofte forældre med til morgensamling og fælles farvel. Forældre er også altid velkommen i timerne, men det er bedst at aftale det med lærerne, så det kan tænkes ind i undervisningen, så forældre bliver aktivt deltagende.
Derudover har vi som regel altid kaffe og the på kanden på lærerværelset.

 

Vi har valgt at beskrive nogle fag mere i dybden for at give et indblik i undervisningen:

VIDENSFAG

Dansk i 3.-4. klasse

Idræt

Musik

Praktisk-kreative fag

Naturfag 7.-8.

Engelsk