Dagligdagen i børnehaven

Fælles morgen for vuggestuen og børnehaven

Vuggestue og børnehave åbner kl. 6.30.

Børnene møder alle i børnehaven,

hvor vi står klar med morgenmad indtil kl. 7.30.

Kl. 7.30 går vuggestuebørnene ind i vuggestuen.

 

Dagsrytmen for Fuslingerne, de 3-årige børn

Børnene leger på stuen eller på legepladsen indtil kl. 9. De voksne sætter små aktiviteter i gang, som børnene har mulighed for at deltage i.

Kl. 9.00 er der samling. Der snakker vi lidt om dagen, synger, laver rim og remser. Vi hører en god fortælling. Børnene får lov til at fortælle. Vi vil gerne lære børnene, at de er en del af noget større, at de er en del af fællesskabet.

Som afslutning på samlingen får børnene frugt.

Kl. 9.30-11.00 har vi forskellige aktiviteter i fast turnus mellem ugens dage. Vi er i skolens musiklokale og har musik med skolens musiklærer. Vi har kreativt værksted, turdag, en dag med aktiviteter i hallen og en dag, hvor vi leger med sproget.

Kl. 11.00 spiser vi sammen ved små borde. Det er vigtigt for os at skabe et rum, hvor der er ro og tid til at nyde sin mad og få en god snak.

Om eftermiddagen er der tid til leg og hygge. De voksne sætter små aktiviteter i gang, som børnene kan vælge at være med til.

Kl. 14.00 får vi brød, som vi har bagt om morgenen.

Når vejret tillader det, er vi ude indtil lukketid.


Dagsrytme for Susebørnene, de 5-årige børn.

Susebørnene bliver kaldt sammen kl. 8, og går i Suset, som er beliggende i et lokale på skolen.

Børnene leger i Suset, skolegården, hallen eller Fritteren indtil kl. 9.00. De voksne sætter små aktiviteter og spil i gang, som børnene har mulighed for at deltage i.

Kl.  9.00 er der samling. Der får vi sagt godmorgen, snakker lidt om, hvad dagen skal indeholde. Børnene fortæller om det, der optager dem den pågældende dag. Vi øver os også i at lytte til hinanden. De voksne har historier, sange, gåder eller lege på programmet. Samlingen slutter af med frugt.

Kl. 9.30-11.00 har vi forskellige aktiviteter i fast turnus mellem ugens dage. Vi er i skolens musiklokale og har musik med skolens musiklærer. Vi har kreativt værksted, en dag med aktiviteter i hallen, en dag, hvor vi leger skole, og en turdag, der både indeholder ture i nærområdet, busture til Randers og gåture til Fussingø skov og lignende.

 

I løbet af året arbejder vi med projektemner, der kan vare over nogle uger. Her går vi i dybden med eksempelvis planeter, kroppen, idræt, cykeluge, trafik og andre emner.

Kl. 11 spiser vi sammen i Suset. Vi skiftes til at dække bord og servere varm mad for hinanden. Her skabes ro, og der snakkes og hygges. Børnene tages med på råd, når det skal besluttes, hvor og hvem de vil sidde med, både ved bordet og til samling. Der er faste pladser over en periode.

Kl. 12.00 går vi over på børnehavens legeplads.

Kl.14.00 får vi brød som vi har bagt om morgenen.

Alt efter årstiden og vejret bliver vi i børnehaven eller legepladsen indtil lukketid, ellers går vi tilbage til Suset, hvor der leges eller deltages i små aktiviteter.

De voksne har primært fokus på at imødekomme denne aldersgruppe med de aktiviteter og krav, som de er parat til, med særlig øje for den kommende overgang til skole. Efter nytår bliver indskolingsdelen tydeligere med besøg på skolen og fælles aktiviteter med børnehaveklassen og fælles lejr.