Målsætning for børnehaven

I Fussingø-Egnens Vuggestue og Børnehave ønsker vi at skabe et fundament, hvor børnene oplever udvikling og mestring af eget liv. Vi ønsker at skabe et rummeligt, trygt og tillidsfuldt børneliv med fokus på den gode trivsel og det forpligtende fællesskab. 

 

  • Meningsfuldhed: Vi ønsker at børnenes hverdag giver mening. Vi tager derfor udgangspunkt i børnenes her-og-nu-oplevelser, og afsæt i det, som børnene i den givende situation, er optaget af.
  • Forudsigelighed: Det giver tryghed for børn at vide hvad de skal. Vores dagligdag er derfor struktureret så børnene oplever genkendelighed, overskuelighed og forståelse af sammenhæng. Forudsigelighed giver ligeledes barnet overblik i hverdagen og energi til læring.
  • Delagtighed: Vi giver børnene redskaber til at agere i et demokratisk samfund blandt andet ved at lære dem forhandling og dialog. Vi vægter børnenes medbestemmelse samt deres deltagelse i fællesskabets aktiviteter og beslutninger. Vi prioriterer vores fællesskab gennem blandt andet morgensamling og samspisning. I fællesskabet lærer børnene at lytte og se hinanden.

Ovenstående målsætninger tror vi på, giver livsduelige, robuste og hele mennesker.

Læreplan

Læs læreplanerne for Fussingø-Egnens Børnehave i pdf filen HER