Særlige undervisningsforløb

Vi har både i det daglige skema og i løbet af skoleåret særlige undervisningsforløb.

Dramauge

Hvert år deltager alle elever i en dramauge. Eleverne blandes på hold med elever fra alle klasser for at styrke fællesskabet på tværs af klasser. I grupperne arbejder eleverne sammen med en lærer om en scene, der skal blive en del af det store dramastykke, som forældre inviteres til at se. Hvertandet år samles scenerne i én fortælling, der vises på en fælles stor scene, og hvertandet år har scenerne blot et overordnet tema til fælles og vises på flere små scener rundt om på skolen.
I dramaugen vægtes de kreative fag højt.

Projektuger

To gange om året rydder vi skemaet for at arbejde projektorienteret. Ugerne slutter af med projektfremlæggelse for forældre. Hvert tredie år arbejder vi projektorienteret i form af vores såkaldte Fusfri City, hvor eleverne danner et minisamfund på skolen med forskellige typer af erhverv og egen møntfod.

Naturvidenskabelig uge

I 7.-8. klasse er uge 4 altid reserveret til en særlig naturvidenskabelig uge, hvor vi underviser sammen med 5 andre friskoler i naturfag. Vi bruger blandt andet tre dage på Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro. Udover et stærkt fokus på naturvidenskab har ugen også til formål at lade de store elever være del af et større friskolefællesskab med andre unge.

Lejrskole

Hvert år tager hele skolen afsted på lejrskole med to overnatninger. Det sker typisk i forårssæsonen, hvor også de yngste elever har haft tid til at føle sig trygge ved skolen og lærerne. Der opkræves ekstra betaling til at dække mad for de elever, der ikke er på madordning.
7. og 8. klasse er desuden afsted på en ekstra tur. Hvertandet år tager de til København og hvertandet år til udlandet. Der er særskilt betaling til de ture, men eleverne og deres forældre tjener typisk penge ind til turene ved forskellige arrangementer.

Understøttende undervisning

I det daglige skema tilbyder vi nogle elever læsevejledning med Susan Dichmann. Susan er uddannet læsevejleder, og nogle elever tilbydes for eksempel at følge VAKS-programmet, der er et forløb for elever, der har brug for særlig læsetræning.
I det daglige skema tilbyder vi også nogle elever at følge et yoga-forløb med Christina Dahlerup. Læs mere her.

Vi praktiserer ikke faste specialklasser, men arbejder med at tilrettelægge undervisningen og fællesskabet, så vi har så inkluderende undervisningsmiljøer som muligt. Til at hjælpe med det bruger vi vores skolepædagoger. Vi underviser med to lærere på hver sammensat klasse. På den måde kan vi f.eks. dele klasserne op, som det fra forløb til forløb giver bedst mening – det kan blandt andet være efter fagligt niveau.