Værdigrundlag i børnehaven

impedi stionsed que vellest, sunt porepernam quassunt od eost, sae. Sitempost unt eos et arum quatur, aut ditatatis re voloriorro velestiisim il ex eum et omnimus si illupti dolorrum et volenih iliquas dolorei ciatios apient rem alit mod molor si nis volupti cum vendic tempere recero maxima dolendant eos nis quiatquae vollore quiam qui dolloriatur sita et offic to ex exped ut laccust rumendi tatur, am, to et venimil lanienectem quos vellorro consed et, quia

 

Fussingø-Egnens Vuggestue og Børnehave er beliggende i forbindelse med Fussingø-Egnens Friskole i Sønderbæk ved Randers. Dagtilbudet er privat og blev oprettet i august 2008 på privat initiativ. Vuggestuen, børnehaven og skolen har den samme overordnede leder og bygger på den samme ånd og de samme værdier. Det er dog ikke nogen forudsætning for at blive optaget i vuggestuen eller børnehaven, at barnet fortsætter i skolen – men for dagtilbuddet som helhed ønsker vi at skabe en sammenhæng.

De fysiske rammer er nybyggede multimoduler beliggende lige bagved skolen og har sin egen legeplads. Derudover har vi et stykke skov, som er anlagt som lejrplads. Vuggestuen og børnehaven har hver deres afdeling i hver ende af bygningen. Husets midte består af et fælles køkken/alrum.

Vuggestuebørnene medbringer egne barnevogne og sover udenfor. Barnevognene opbevares i barnevognsskure, når de ikke er i brug.

Alle børnene får mad og frugt fra skolens madordning. Dette er inkluderet i den månedlige forældrebetaling. Herudover tilbydes de morgenfriske børn morgenmad, hvortil man betaler 25 kr. kontant til personalet hver den første i måneden.

Åbningstiderne, som er baseret på behovsundersøgelser.

Dagtilbudet holder lukket de tre dage op til påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, uge 29 og 30 i sommerferien samt dagene mellem jul og nytår.

Fussingø-Egnens Vuggestue og Børnehave er begge private dagtilbud – jf. dagtilbudslovens § 20. Vuggestuen er en selvstændig institution med egen bestyrelse, mens børnehaven er under Fussingø-Egnens Friskole og dennes bestyrelse. Børnehaven har derudover en forældrebestyrelse. Bestyrelserne arbejder tæt for at skabe en sammenhæng og har blandt andet samarbejdet om leg- og læreplanerne, som derfor fungerer fælles for vuggestuen og børnehaven såvel som værdigrundlaget.

I dette materiale kan du endvidere læse om følgende:

  • værdigrundlaget og dets faglige og pædagogiske praksis
  • de daglige, ugentlige og årlige aktiviteter
  • leg- og læreplaner – herunder præsentation af de enkelte intelligenser
  • børn med særlige behov
  • dokumentation og evaluering
  • personale og bestyrelsesarbejde

Værdigrundlag og den faglige og pædagogiske praksis

Værdigrundlag:

I Fussingø-Egnens Vuggestue og Børnehave ønsker vi at skabe et miljø præget af fællesskab, fortælling, fordybelse og fantasi. Dette skal ske i rammer med tryghed og i tæt samarbejde mellem dagtilbudet, forældrene og børnene. Vi har en fælles opgave i at skabe de bedste rammer for vores børn – rammer der kan give dem trivsel, udvikling og masser af plads til leg og læring.

Børnene skal mødes med omsorg fra de voksne, som omgiver dem og ad denne vej opbygge den grundlæggende ballast – deres eget værd – som giver dem mod på videre udfoldelse.

Såvel Fussingø-Egnens Vuggestue som Børnehave skal tilbyde aktiviteter, der fordrer det hele menneske med alle dets intelligenser.

Der skal være et samarbejde mellem vuggestue/børnehave og skole, som sikrer og forbereder børnene til den bedst mulige overgang til det senere skoleliv.

Pædagogik og faglighed i vuggestuen og børnehaven

Vuggestuen og børnehavens daglige virke tager sit udgangspunkt i den gældende lovgivning for private dagtilbud. I denne står der:

Den private leverandør skal overholde gældende lovgivning, herunder gældende vejledninger i forhold til bla. sundhedsmæssige forhold.  Endvidere skal den private leverandør leve op til de kvalitetskrav, der stilles til dagtilbud på centralt plan. Leverandøren skal derfor dokumentere, at privatinstitutionen lever op til:

  • formålsbestemmelsen for dagtilbud, jf. servicelovens § 8
  • bestemmelsen om pædagogiske læreplaner, jf. servicelovens § 8 a

I efterfølgende beskrivelse af vores pædagogik, faglighed samt leg- og læreplaner er der taget hensyn til ovenstående.

De pædagogiske og faglige rammer for Fussingø-Egnens Vuggestue og Børnehave

I vores vuggestue og børnehave ønsker vi, at forældre og børn mødes af rammer, som skaber en hjemlig og hyggelig atmosfære. Afleverings- og afhentningsstunde skal der være tid til og det er vigtigt for os, at hjemmet får viden om, hvad dagen er gået med. Ligeledes skal beskeder fra hjemmet vedrørende det enkelte barn formidles videre til relevant personale. Kontakten mellem forældre, børn og voksne er præget af åbenhed og ærlighed.

Udover informationen i den daglige dialog skriver vi ugebreve, hvori vi fortæller, hvad ugen er gået med og giver relevante beskeder for den kommende uge.

Det er vigtigt for os, at forældrene ved, at det er “vores” fælles dagtilbud – altså også forældrenes. De skal føle sig hjemme og er velkomne til at deltage i børnenes dagligdag, når det er muligt. Forældrene skal vide, at de er velkomne til selv at lave kaffe og sætte sig og hygge eller lege i afleverings- og afhentningsstunderne. Vi ønsker, at forældrene bidrager til dagtilbuddet med de muligheder, de har.

Det er vigtigt for os, at vores dagtilbud bærer præg af trygge rammer såvel indenfor som udenfor. Her gør den samme ånd sig gældende som i vores skole, hvor vi til vores værdigrundlag har følgende kommentar:

Det første udgangspunkt for, at lysten til at lære kan være til stede, er tryghed. Tryghed i forhold til læreren, til de voksne og de andre børn på skolen. Der skal eksistere et fællesskab på skolen imellem alle dem, der går der – et fællesskab med respekt for hinanden og struktur i forhold til, hvordan det fungerer. I dette fællesskab er det vigtigt med nærvær voksne og børn imellem.

Det er også vigtigt, at de primære behov som søvn, mad og omsorg er dækket ind. Hvis børn ikke har dækket de primære behov, er det svært at finde lysten til at lære.

Når ovenstående er dækket ind, er det vores opgave som skole at vække det behov, som hedder “lysten til at lære”. Dette skal ske ved ros – opmuntring – sejr.

I vuggestuen og børnehaven skal barnet føle sig værdifuldt i fællesskabet og have tillid til, at de voksne vil hjælpe med at få dets behov dækket. Dette kan være basale behov som en tår at drikke, en jakke på eller en ble skiftet. Men også behov for trøst, et kram eller hjælp til at få legetøj ned fra hylden.

Det er også vigtigt for os, at vores dagtilbud har sin egen legeplads, som er børnenes lille base. Her kan de føle sig trygge. Det er samtidig vigtigt, at vores vuggestue- og børnehavebørn bliver trygge med resten af skolen og ved at færdes i de større rammer. Der skal være et fællesskab mellem skolen, vuggestuen og børnehaven. Dette fællesskab skal eksistere i flere niveauer; både i form af fælles overordnet ledelse men også ved, at vores vuggestue- og børnehavebørn er de naturlige tilskuere til skolebørnenes daglige arbejde og større projekter som drama, emneuger og kreativ uge. Dette fællesskab afstedkommer også tryghed – vi ved, hvem hinanden er. Når der er tema på skolen, kan vores vuggestue og børnehave – selvsagt i mindre grad – arbejde med det samme tema og derved opleve den sammenhængspædagogik, som vi ønsker på vores friskole og i vores frie vuggestue og børnehave.

Både vuggestuen og børnehaven kan komme i forbindelse med de aktiviteter, som skal foregå for at opfylde vores værdigrundlag. For at tilgodese de mange intelligenser gør vi bla. brug af musiklokalet, gymnastiksalen og skolens udearealer.

For det enkelte barn er både trygheden og fællesskabet vigtigt. I kommentarerne til skolens værdigrundlag står der:

På Fussingø-Egnens Friskole ønsker vi at tage udgangspunkt i det enkelte barn – ikke forstået på den måde, at udgangspunktet altid bliver taget individuelt – men forstået således, at det enkelte barn mødes af udfordringer, som passer til barnets udvikling såvel fagligt som socialt.

I praksis betyder det, at det som er en succes for ét barn, ikke nødvendigvis er det for et andet barn. Derfor må vi som lærere tage udgangspunkt i barnets styrke og svage sider – understøttet af teorien om de mange intelligenser.

Dette gør sig også gældende i Fussingø-Egnens Vuggestue og Børnehave. Vi vil gerne, fra barnet er lille, fordre alle dets intelligenser og bruge barnets kompetencer til udvikling og læring af nye ting. Vi finder det vigtigt, at barnet allerede fra lille lærer, at vi alle er gode til nogen. Derfor vil vi gerne synliggøre, at vi ikke kan forlange det samme af alle børnene – ganske enkelt fordi vi er forskellige. Det er vigtigt for os, at der i vores dagtilbud tages hensyn til det enkelte barn. Hvis vi fx har en gruppe børn, som er skoleparate i foråret før skolestart, skal det prioriteres, at de mødes med førskole- og skoleopgaver, som bevarer deres lyst til at lære, fordi de bliver mødt med udfordringer, der passer til dem.

Alt ovenstående inddrages i de daglige, ugentlige og årlige aktiviteter.

 

We Rethought Everything

Complete Corporate Identity

Our Story

Curabitur quis dui volutpat, cursus eros ut, commodo elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut id est euismod, rhoncus nunc quis, lobortis turpis. Tam sociis natoque. Curabitur quis dui volutpat, cursus eros ut, commodo elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.