Dansk i 3. og 4. klasse

Børnene elsker at lege læringen ind. Derfor forsøger vi at kombinere bevægelse og de kreative elementer med den almindelige undervisning. 

Læsning

Vi vil gennem skoleåret arbejde med forskellige tekster. Både korte tekster med illustrationer samt to romaner, som læses i skolen, men også hjemme med hjælp fra forældre. 

Vi gør brug af Den Sikre læsning med tilhørende arbejdsopgaver, som skal styrke elevernes flydende ordgenkendelse og intensivere læsetræning af fiktion og fagtekster samt give strategier til bedre læseforståelse. Den skal samtidig sikre en varieret skrivning og bedre stavning. I Zoom Ind ”nørder” vi med de danskområder, der er behov for. Det kan være højtlæsning for 0. Klasse, børnehaven eller bedsteforældre, leg med grammatik, hjælpetid til skriveopgave, øve brugen af CD-ord mm. 

Stavning/grammatik

Vi ønsker, at alle får mulighed for at udvikle kendskab til de forskellige staveregler for klassetrinnet. Der vil løbende blive arbejdet med grammatik fast en gang om ugen i en dobbeltlektion i vores faste arbejdsbog. 

Med forskellige løb og lege træner vi sideløbende læringen ind i hukommelsen. Børnene skal øve sig i de generelle lydregler i stavning, i enkel tegnsætning og i at lave afsnit i egne tekster. Det øves bl.a. også i de seks selvstændige skriveopgaver, som er delt ud over skoleåret samt boganmeldelse af individuelle bøger. Til grammatikdelen hører også, at de har kendskab til de forskellige ordklasser (navneord, udsagnsord, tillægsord, egennavne). Derudover vil der blive supplerende ekstra materiale, fx Grammatikrytteren, som eleverne må arbejde løs i.  Gennem hele året vil vi have fokus på udvikling af elevernes håndskrift, så de kan skrive med en sammenbundet og funktionel håndskrift. De skal også kunne skrive på computer med enkel skriveteknik og dertil vil de lære CD-ord at kende.

Prøver i løbet af skoleåret:

Efterår:

Skriftsproglig udvikling

Tekstlæseprøve 

Sætningslæseprøve

Staveprøve

Forår:

ST prøve 

 

Evalueringsformer

Evalueringsformen vil være afhængig af hvert enkelt forløb/emne.

•   Store Bog

•   Mundtlig

•   Skriftlig fremstilling

•   Udstilling