Idræt

I idræt øver vi de kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. 

I idræt har vi over alle årgangene stor fokus på at starte dér, hvor det enkelte barn er. Alle børn skal kunne være med i undervisningen ud fra deres individuelle forudsætning og udvikle LYSTEN og GLÆDEN ved at bevæge sig. Ved evaluering før og efter idrætslig aktivitet, skal den enkelte øve sig i at tage ansvar for sig selv og for hinanden. Essentielt for undervisningen er, at alle indgår i et forpligtende fællesskab – vi hjælper hinanden, når det er svært – med oprydning, med samarbejde og med at lykkes. 

Eleverne skal også have erfaringer med sundhed og kropskultur. 

Gennem et forløb i 0.-8 klasse øves der: 

  • Boldbasis

  • Dans og udtryk

  • Redskabsaktiviteter 

  • Natur- og udeliv (O-løb)

  • Løb, spring og kast