Laila

 

Skolepædagog

Jeg har arbejdet som skolepædagog på Fusfri siden august 2019. Mit arbejde på skolen består i at understøtte og koordinere den specialpædagogiske indsats, som en del af vores elever har behov for. Et centralt omdrejningspunkt i mit arbejde er at bidrage til en skolekultur og et læringsmiljø, hvor alle elever sikres deltagelsesmuligheder og en plads i det faglige og sociale fællesskab- også når det til tider kan bøvle. At eleverne oplever sig set, hørt og forstået i skolen ligger mig meget på sinde.

Inden jeg startede på friskolen, har jeg arbejdet 13 år på specialskole og derefter været pædagogisk leder i 8 år. Udover min grunduddannelse som pædagog har jeg en pædagogisk diplomuddannelse.

Jeg er gift med Preben, som er gymnasielærer på Djursland. Vi har en sammenbragt børneflok med fire voksne børn. I sommerhalvåret bor Preben og jeg i vores sommerhus ved Følle Strand, og når dagene bliver mørkere og vejret koldere, rykker vi ind i vores lejlighed i Århus. Vi nyder at bo på den måde, hvor vi både kan være tæt på naturen og samtidig en del af bylivet.