Navn

Stillings betegnelse

Noget om

Noget om

N/A

N/A

Visionen rummer det hele

Vi vil vise, vi har et ståsted, og lære vores børn at sætte spor.

Med et fundament bygget op omkring det Grundtvig-Koldske kan vi tilbyde forældre et godt valg af institution. Vi brænder for at gøre en forskel for vores børns læring, så de kan blive klædt godt på til at stå på egne ben, gå deres egne veje og udleve deres drømme på vej mod at blive hele mennesker.

Kunsten at lære

Vi tilbyder et sted, hvor børn får lyst til at lære og lærer at tage ansvar for dem selv og deres omgivelser.

Børn er født nysgerrige. Den nysgerrighed fremmer vi med forskellige læringsstile, -miljøer og metoder. I alle aktiviteter lærer vores børn at tage ansvar for sig selv og for hinanden.

Faglighed og fællesskab – hånd i hånd

Vi vægter både faglighed og fællesskab højt.

Hos os er det ikke et enten eller. Det er et både og. Hos os er både sprog, matematik, morgensamling,  lejrture og projektuger vigtige elementer i læringen. Det er samspillet af alle elementer, der fører til, at vores børn bliver rustet til fremtiden.

 

Alle børn er unikke

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn.

Ingen børn er helt ens. Hos os bliver børnene mødt, lige der hvor de er. De bliver udfordret og støttet på den enkeltes niveau, så de hele tiden, gennem tryghed og tillid, rykker sig.

Værdierne er limen der får det hele til at hænge sammen

Værdierne samarbejde, grounding, udfordringer, tillid, forpligtethed, læring, anerkendelse, ansvar, glæde, drømme er elementer som går igen som den røde tråd fra vuggestue, børnehave og til skolen og er med til at give børnene et sammenhængende børneliv. Et sammenhængende børneliv er alfa og omega for børns læring.

Vi er stedet for den enkelte og for hinanden i fællesskabet.