Heidi Tyberg

Pædagogisk konsulent og afdelingsleder i fritidsordningen

Jeg er uddannet pædagog og har en efteruddannelse som Cand.Pæd.Pæd.Psyk. Jeg brænder for at skabe betydningsfulde relationer mennesker imellem, og for at udvikle resiliens og selvværd hos den enkelte. Jeg er ressourceorienteret og fokuserer på individets muligheder frem for begrænsninger, og jeg arbejder dagligt med at give medarbejderne innovative redskaber til at udvikle børnefællesskaberne og børnenes individuelle kompetencer. Jeg bor i Aarhus sammen med min mand og vores datter fra november 2016.