Michael Bjerregaard Laursen

Lærer

Jeg har været ansat siden 2006. Mit skema består primært af matematik fra 3.- 8. klasse. Herudover har jeg fysik og vidensfag. Jeg elsker de naturvidenskabelige fag, selvom jeg overraskende nok kommer fra en samfundsvidenskabelig baggrund. Jeg er uddannet fra Aalborg universitet, hvor jeg læste samfundsfag og europæisk integration. Siden hen har jeg læst matematik og senest fysik. Foruden ovennævnte underviser jeg skolens skak-hold, og har understøttende undervisning for udvalgte elever på skolen. Endelig tillægger jeg stor vægt på skolens samarbejde med de andre friskoler i området – det såkaldte aksesamarbejde. Her er jeg blandt andet tovholder på vores naturfagsuge.