Praktisk-kreative fage

De praktisk/kreative fag skal som helhed give eleverne mulighed for personlig udfoldelse i et større fællesskab, som skal bidrage til deres alsidige dannelse. Eleverne aktiveres gennem både færdighedsmæssig og skabende virksomhed.

De praktisk/kreative arbejds-, erkendelses- og udtryksformer skal herudover have plads overalt i skolens fagrække.

Vi lægger vægt på, at det skal foregå

 • i de praktisk/musiske fag.
 • i forbindelse med musicalforestilling.
 • under arbejde med tværgående emner og projekter gennem hele skoleforløbet.
 • I valgfag i 5.-8. klasse
 • I forbindelse med fredagsfaget Krea, hvor eleverne roterer imellem forskellige praktiske fag
 • også i de fag, som vi traditionelt betegner som boglig-teoretiske fag.

Det praktisk/musiske forekommer altså dels som selvstændige fag og som arbejdsform i øvrige fag.

De praktisk/musiske fag skal som helhed give eleverne mulighed for personlig udfoldelse i et større fællesskab, som skal bidrage til deres alsidige dannelse. Eleverne aktiveres gennem både færdighedsmæssig og skabende virksomhed.

Vi ønsker, at børnene på Fussingø-Egnens Friskole udvikler

 • Lysten til og glæden ved at fremstille ting
 • Den kreative og æstetiske sans
 • Indblik i dansk kultur og andre kulturers udtryksformer
 • Forståelse for komposition og farvelære
 • Lyst til at eksperimentere med forskellige kreative udtryksformer
 • Forståelse for at man kan udtrykke følelser og stemninger gennem kreativt arbejde
 • Gode arbejdsvaner og grundlæggende teknikker
 • Forståelse for håndværkets tradition, betydning og udvikling
 • Lysten til at opleve og skabe
 • Bevidsthed om sansernes betydning for en oplevelse
 • Indblik i de historiske perioders forskellige udtryksformer og teknikker
 • Evnen til at nyde og skabe æstetiske indtryk og udtryk

Vi vil introducere eleverne til følgende

 • Afprøve at strikke, hækle, brodere, sy og eksperimentere med andre tekstile teknikker
 • At kunne benytte sav, høvl, kniv og hammer på hensigtsmæssig vis
 • At omsætte en arbejdstegning til praksis
 • Afprøve forskellige materialer og vurdere deres egenskaber
 • At udtrykke sig plant og rumligt
 • Afprøve teknikkerne for tegning, maleri, collage, modellering og andre billedmæssige virkemidler
 • Tilberedelse af enkle typer måltider og grundlæggende madlavningsteknikker
 • Betydningen af køkkenhygiejne, korrekt håndtering og opbevaring af råvarer