Besøg på rensningsanlæg

7/8 klasse var i naturfag på besøg på et rensningsanlæg.
Fordybelse, tværfaglige, praksis og fremlæggelse.

Konstruktion

5/6 klasse arbejdede i naturfag med konstruktion. Eksperimentelt arbejde, gruppearbejde, perspektivering til virkeligheden.