Biologi

Formål for faget biologi

Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og deres omgivende natur, samt et etisk og faktuelt indblik i miljø, sundhed. Forståelsen af sammenhænge og anvendelse af praktisk biologi er vigtige fokuspunkter i biologiundervisningen.

Målsætningen for undervisningen i biologi

Målsætningen for undervisningen i biologi er at inddrage eleverne i undervisningen, så der opstår en vekselvirkning mellem lærere og elever, samt eleverne imellem. Endvidere bør elevernes egne oplevelser, undersøgelser og synspunkter være centrale drivkræfter i undervisningen, for den vej igennem at problematisere en række biologiske og etiske spørgsmål.

Elevernes ansvarlighed over for natur og miljø

Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen.

Slutmål efter 8 klassetrin

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

  • at kende og kunne forholde sig til begrebet etik, som et vigtigt redskab til arbejdet med en række biologiske emner.
  • at have kendskab til en række levende organismer og kan sætte dem i relation til deres omgivende natur.
  • at have opnået kendskab til en række biologiske sammenhænge, ved hjælp af forskellige forsøg og undersøgelser.
  • at have opnået en faktuel og praktisk viden om sundhed, som forhåbentlig kan give dem bevidsthed og ansvar over for miljøet, samfundet og livet som noget unikt.
  • at eleverne sammen har haft en række gode oplevelser i og med naturen, så der forhåbentlig er blevet vagt en interesse og glæde for naturen.
  • at have opnået kendskab til nogle af naturens resurser og grundstoffer og kan gennemskue deres relevans i forskellige økosystemer.
  • at eleverne kan give forslag til løsnings- og handlemuligheder vedrørende miljø- og sundhedsproblemer