Engelsk

Vi har engelskundervisning for alle elever på alle klassetrin.

I indskolingen (0.-2. klasse) anvendes der primært en legende tilgang til sproget via sange, lege samt indlæring af enkeltord og simple sætninger. I vid udstrækning er undervisningen mundtlig. Der arbejdes kun i mindre grad med skriftligt engelsk, men eleverne præsenteres dog for ord og små sætninger på skrift.

På mellemtrinnet (3.-6. klasse) undervises der med brug af mange forskellige læringsmidler og læringsstrategier. Der bliver flere skriftlige opgaver, og der arbejdes med grammatik.  

I udskolingen (7.-8. klasse) er der yderligere fokus på, at eleverne får viden om kultur i andre engelsktalende lande. Vi lægger stor vægt på den mundtlige kommunikationsform, således at eleverne bliver bedst muligt klædt på til at begå sig på sproget. Vi holder terminsprøver, hvor eleverne får mulighed for at øve sig i den skriftlige prøveform. 

Tolærersystem: Da vi i sprogfagene stort set altid har to lærere tilknyttet gruppen, undervises der for det meste i mindre grupper. Her kan vi tilgodese elevernes forskellige niveau og foretrukne læringsstile.

Fagmål engelsk: 

Vi følger fælles mål  

https://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Engelsk