Naturfag i 7.-8. klasse

Fussingø-Egnens Friskole er en skole, som er omgivet af enestående naturlandskab såvel som kulturlandskab. Med kort afstand til blandt andet sø, mose og skov er der rig mulighed for at inddrage naturen i undervisningen, ikke mindst i naturfagene. Ligeledes benytter vi os af de større byernes tilbud. Vi er flittige brugere af museer, naturcentre, biblioteker og meget mere. Foruden dette inddrager vi aktivt lokale og regionale virksomheder og institutioner i undervisningen. 

På Fussingø-Egnens Friskole prioriterer vi naturfagene højt. Det sker blandt andet gennem det såkaldte akse-samarbejde. I dette samarbejde samler vi over 100 elever fra 7.-9. klassetrin og tilbyder naturfaglig undervisning i attraktive rammer som i Naturvidenskabernes hus. Vi inviterer forskere og erhvervslivet ind for at fortælle om det sidste nye på deres felt, og vi besøger virksomheder og institutioner for at få virkeligheden med ind i undervisningen. Det hele gøres selvfølgelig i den fællesskabsånd, som kendetegner vores skole. 

Det faglige fokus på Fussingø-Egnens Friskole er, at eleverne udvikler naturfaglige kompetencer og arbejder med problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til miljø, natur, naturgrundlag, levevilkår og til menneske og samfund. Eleverne skal tilegne sig naturfaglige arbejdsformer og tankegange anvendt på problemstillinger og sammenhænge, der er vigtige for den enkelte elev og for samfundet lokalt og globalt.

Elevernes læring skal baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på deres egne iagttagelser og undersøgelser, blandt andet ved laboratorie- og feltarbejde. Målet med undervisningen er altid at elevernes interesse og nysgerrighed bliver vakt og styrkes.

Læs mere om de enkelte fag herunder:

https://www.emu.dk/sites/default/files/2018-11/GSK.%20F%C3%A6lles%20M%C3%A5l.%20Fysikkemi.pdf 

https://www.emu.dk/sites/default/files/2018-11/GSK.%20F%C3%A6lles%20M%C3%A5l.%20Biologi.pdf

https://www.emu.dk/sites/default/files/2018-11/GSK.%20F%C3%A6lles%20M%C3%A5l.%20Geografi.pdf