Geografi

Formål for faget geografi

 

Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og indsigt i samspillet mellem natur, kultur og mennesket i Danmark og i andre lande.

Undervisning i geologiske og geografiske aspekter

Eleverne får en forståelse af jordens dannelse og de geologiske aspekter i klodens udseende og naturfænomener.
Endvidere er formålet et rimeligt kendskab til meningsfulde geografiske navne som holdepunkter for elevernes globale overblik.
Det tilstræbes, at eleverne udvikler interessen for selv at udbygge deres viden om omverdenen.

Undervisning i fremmede kulturer

Eleverne udvikler forståelse af fremmede kulturer og får mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelsen af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden. Konsekvenserne af denne udnyttelse diskuteres med såvel en etisk som en praktisk indgangsvinkel.

Slutmål  – efter 8. klassetrin

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at beskrive jordens inddeling i klimazoner og plantebælter.
 • at beskrive det globale vandkredsløb.
 • at placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem på verdenskortet.
 • at give eksempler på sammenhænge mellem bjergkædedannelse, vulkanisme og jordskælv.
 • at kende til naturlige klimasvingninger og samfundenes påvirkning af jordens klima .
 • at give eksempler på is, vands og vinds erosions-, transport- og aflejringsformer og deres betydning for landskabers udformning.
 • at kende til grundvandsdannelse og dens betydning for forekomsten af rent drikkevand.
 • at kende til befolkningens og befolkningstilvækstens globale fordeling.
 • at beskrive industrilokaliseringen i verden i forhold til råstoffer, transport og markeder.
 • at kende til fordelingen af rige og fattige regioner i verden.
 • at kende til fremmede kulturers levevis og værdier og normer i eget samfund.
 • at kende eksempler på konflikter, der kan skyldes grænsedragning, befolkningsminoriteter, adgang til vand og andre ressourcer.
 • at kende konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre for natur og miljø.
 • at anvende kortet som et væsentligt arbejdsredskab til at søge viden om og svar på geografiske spørgsmål.
 • at kende verdensdele, lande, byer m.m. på kort og globus, herunder væsentlige danske lokaliteter og deres placering.
 • at finde relevante geografiske oplysninger gennem elektroniske medier