Yoga

Børne-yoga på Fusfri:

Instruktør: Christina Dahlerup

I børneyoga arbejder vi med en kombination af strækøvelser og dynamiske
øvelser, som balancerer nervesystemet og giver afspænding til kroppen og
sindet. Øvelserne styrker balance- og muskelkoordinationssansen, giver
styrke, udholdenhed og øget koncentrationsevne og fysisk velvære. Børnene
lærer at være til stede i kroppen og lytte indad og finde ro og styrke og
selvtillid inde i sig selv. Måden vi udfører yogaøvelserne på er meget forskellig
fra voksenyoga. I børneyoga er alting en leg. Vi tager på yogaeventyr og bliver
til farlige slanger, brølende løver og høje smukke træer osv.

Åndedrætsøvelser
Vi går på opdagelse med vejrtrækningen og børnene laver forskellige
åndedrætsøvelser og lærer hen ad vejen at bruge åndedrættet til bl.a. at finde
ro og balance. Det at have opmærksomhed på åndedrættet lærer børnene at
være til stede nu og her med sin krop, hvilket er udgangspunktet for en sund
jordforbindelse og et roligt sind.

Meditation og afslapning
Meditation og afslapning er også en del af børneyogaen og her bruger vi
forskellige teknikker.

Massage
Vi laver forskellige former for massage f.eks. ansigtmassage med pensler eller
hvor vi tegner på hinandens ryg. Massage er en god måde for børn at slappe af
på, og de lærer samtidig at have empati for hinanden.

Visualisering og afslapning til musik
Det kan også være at vi tager på drømmerejser, hvor børnene slapper af og
lytter til en fantasifortælling, hvor vi forestiller os forskellige ting undervejs og
lytter til vores eget åndedræt. Eller vi lægger måske en sten på panden, mens
vi slapper af og lytter til musik. Vi bruger ikke stenene fordi de besidder en
særlig energi, men fordi det hjælper børnene til at falde til ro, at vi indfører et
fokus på stenen som genstand placeret på kroppen. Stenene er smukke og
æstetiske i deres udtryk, hvilket tiltaler børn.
Det sker også, at vi bruger sang og instrumenter i børneyogaen.

Børneyoga er først og fremmest sjovt og stimulerende for børnene og giver et
positivt åndehul i en ellers travl hverdag.